شركت تجارت گستران اسپرلوس در تاريخ 94/09/02 به صورت شركت مسئولیت محدودتاسيس شده و طبق شماره 482882 مورخ 94/09/14 در اداره ثبت شركت ها و مالكيت صنعتي تهران به ثبت رسيده است. شركت درتاريخ 98/12/02 با گرفتن کد بورسی از سازمان بورس و اوراق بهادر تهران در بازار سرمایه به عنوان یک شرکت حقوقی وارد شده و شروع به سرمایه گذاری در بازار سرمایه نموده است .
مركز اصلي شركت در شهر تهران خیابان دارابی پلاک 32 واقع است .
موضوع شركت طبق مفاد ماده 3 اسـاسنـامه:
الف- موضوع فعالیتها ی اصلی:
سرمایه‌گذاری در سهام، سهم‌الشرکه، واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق‌ها یا سایر اوراق بهادار دارای حق رأی با هدف کسب انتفاع به‌طوری که به‌تنهایی یا به‌همراه اشخاص تحت کنترل یا اشخاص تحت کنترل واحد، کنترل شرکت، موسسه یا صندوق سرمایه‌پذیر را در اختیار گرفته یا در آن نفوذ قابل ملاحظه یابد و شرکت، موسسه یا صندوق سرمایه‌پذیر در زنجیره ارزش گروه مالی اسپرلوس  فعالیت نماید یا بتواند از طریق کارکردهای خود در بهبود ساختار مالی و سرمایه‌گذاری اسپرلوس موثر باشد.
ب- موضوع فعالیتهای فرعی:
1. سرمایه گذاری در مسکوکات ,فلزات گرانبها ,گواهی سپرده ی بانکی و سپرده های سرمایه گذاری نزد بانک ها و موسسات مالی اعتباری مجاز
2. سرمایه گذاری در سهام , سهم الشرکه ,واحدهای سرمایه گذاری صندوق یا اوراق بهادار دارای حق رای شرکت ها, موسسات یا صندوق های سرمایه گذاری با هدف کسب انتفاع به طوری که به تنهایی یا به همراه اشخاص تحت کنترل و اشخاص تحت کنترل واحد, کنترل شرکت , موسسه یا صندوق سرمایه گذاری سرمایه پذیر را در اختیار نگرفته یا در آن نفوذ قابل ملاحظه نیابد
3. سرمایه گذاری در سایر دارایی ها از جمله دارایی های فیزیکی , پروژه های تولیدی و پروژه های ساختمانی به هدف کسب انتفاع
4. شرکت می‌تواند در راستای اجرای فعالیت‌های مذکور در این ماده، در حدود مقررات و اساسنامه اقدام به اخذ تسهیلات مالی یا تحصیل دارایی نماید یا اسناد اعتباری بانکی افتتاح کند و به واردات یا صادرات کالا بپردازد و امور گمرکی مربوطه را انجام دهد. این اقدامات فقط در صورتی مجاز است که در راستای اجرای فعالیت‌های شرکت ضرورت داشته باشند و انجام آنها در مقررات منع نشده باشند